TARBIAH KE ARAH KEPIMPINAN MUKMIN

Tajuk ini adalah untuk perbincangan mengenai isu kepimpinan dan kepentingan usaha usaha membentuk kepimpinan yang mukmin dan mempunyai ciri ciri kepimpinan yang terbaik. Ia mungkin menimbulkan lebih persoalan persoalan daripada memberi penyelesaian.Ia  di harapkan dapat memulakan perbincangan yang membina dan memberi kesedaran kepada semua,khusus nya pemimpin pemimpin.

Semua manusia adalah pemimpin atau ketua didalam bidang atau skop tertentu di dalam satu peringkat kehidupan nya.Apabila seseorang itu menjadi mukallaf di sebabkan oleh umur mumayyiznya maka dia mesti memimpin diri nya sendiri untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah.Sekian hari dan waktu berlalu semakin luas ruang lingkup kepimpinan yang mesti di laksanakan oleh seseorang individu. Apabila dia berkeluarga dia mesti memimpin isteri dan anak- anak nya. Apabila di bidang pekerjaan dia mesti memimpin pekerja pekerja yang lain di bawah jagaan nya.Apabila dia berkecimpung di bidang keilmuan dan kepakaran, akan sampai pada suatu ketika dia mesti menjadi guru dan pemimpin kepada murid murid nya.Apabila dia hidup di dalam masyarakat dia mesti menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat tempat tinggal nya,mungkin sehingga menjadi imam, penghulu, penggawa, pegawai daerah, wakil rakyat, Exco , menteri dan lain lain jawatan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: